A Stratégiai kutatások és elemzések programjának elindításáról 2002 decemberében döntött az Országos Rádió és Televízió Testület. A program keretében számos tanulmány és periodika készült a műsorszolgáltatásokban megjelenő médiatartalmak, az ezeket övező műszaki-technológiai, illetve médiapiaci-közgazdasági környezet, valamint a mindezekre vonatkozó jogi szabályozás tárgykörében.


A programból az ORTT létrehozta az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézetet, amely 2005. május 1-jével kezdte meg működését, feladata volt, hogy támogassa a Testületet a számára törvényben előírt kutatási és elemzési feladatok ellátásában, és biztosítsa e tevékenység szervezeti kereteit.


Az Intézet igazgatójává a Testület Nahimi Pétert választotta meg, helyettese Csányi Kinga volt. Az Intézet a Műsorszolgáltatási Alap (jelenleg: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) jogi személy keretei között működött 2011. január 31-ig.


A jelenlegi archívumként szolgáló honlapon a korábbi AKTI-honlap tanulmányai, elemzései és kutatási anyagai találhatók.


© AKTI 2005-2011.